:: A|-C@pac|nO ::

Perkongsian Seorang Aku | Apalah ertinya penulisan kalau x d baca, Apalah ertinya ilmu kalau x dikongsi..

Tuesday, January 3, 2012

Adab suami terhadap isteriAdab suami terhadap isteri 
 • Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah, yang paling baik akhlaknya dan paling ramah terhadap isterinya/keluarganya. (Tirmidzi)
 • Suami tidak boleh kikir dalam menafkahkan hartanya untuk istri dan anaknya.(Ath-Thalaq: 7)
 • Suami dilarang berlaku kasar terhadap istrinya. (Tirmidzi)
 • Suami hendaknya bersabar dalam menghadapi sikap buruk isterinya. (Abu Ya'la)
 • Suami wajib menggauli istrinya dengan cara yang baik. Dengan penuh kasih sayang, tanpa kasar dan zalim. (An-Nisa': 19)
 • Suami wajib memberi makan istrinya apa yang ia makan, memberinya pakaian, tidak memukul wajahnya, tidak menghinanya, dan tidak berpisah ranjang kecuali dalam rumah sendiri. (Abu Dawud).
 • Suami wajib selalu memberikan pengertian, bimbingan agama kepada isetrinya, dan menyuruhnya untuk selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya<. (AI-Ahzab: 34, At-Tahrim : 6, Muttafaqun Alaih)
 • Suami wajib mengajarkan isterinya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan wanita (hukum-hukum haidh, istihadhah, dll.). (AI-Ghazali)
 • Suami wajib berlaku adil dan bijaksana terhadap isteri. (An-Nisa': 3)
 • Suami tidak boleh membuka aib istri kepada siapapun. (Nasa'i)
 • Apabila isetri tidak mentaati suami (durhaka kepada suami), maka suami wajib mendidiknya dan membawanya kepada ketaatan, walaupun secara paksa. (AIGhazali)


0 Comments
Comments

0 comments:

Post a Comment

Terima Kasih kerana meberikan komen anda disini